Homepage

terug

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt.
Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld.
Door deze plichten moeten kinderen van
5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie
 (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald.

Daarna zijn zij verplicht om te werken,te leren of beide te combineren.
Dit is vastgelegd in de werkleerplicht.
Verder is er een scholingsplicht voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering.

 

 


Klik op onderdelen van het schema voor meer uitleg Naar: Primair onderwijs in Nederland Naar: Speciaal basisonderwijs in Nederland Naar: Speciaal voortgezet onderwijs in Nederland Naar: Leerplicht in Nederland Naar: Voortgezet onderwijs in Nederland Naar: Zorgstructuur in het voortgezet onderwijs in Nederland Naar: Inhoud van het voortgezet onderwijs in Nederland