Leren lezen en meer...

voor de ouders


de letters uit te spreken met hun klank, en niet met de alfabetnaam
 (dus :-mmmm-, en niet -em-).

de Letters

lezen groep 3

kern 1.

even hardop lezen:
 

Letters: m , r , v , i , s , aa , p , e

 woorden: ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en

i-k-

m-aa-n

r-oo-s

v-i-s

s-o-k

p-e-n 
 

 

ik maan roos vis
2.

letters: t, n, b, oo, ee
woorden: teen, een, neus, buik, oog

t-ee-n

n-eu-s

b-ui-k

oo-g

ik maan roos vis
3.

letters: d, oe, k, ij, z
woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

 

d-oo-s

p-oe-s

k-oe-k

ij-s

z-ee-p

ik maan roos vis
4.

letters: h , w , o , a , u

woorden: huis, weg, bos, tak, hut

h-ui-s

w-e-g

b-o-s

t-a-k

h-u-t

ik maan roos vis
5.

 

letters: eu, j, ie, l, ou, uu
woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

r-eu-s

j-a-s

r-ie-m

b-ij-l

h-ou-t

v-uu-r

ik maan roos vis
6.

letters: g, ui, au, f, ei
woorden: geit, pauw, duif, ei

ui-l

g-ei-t

p-au-w

d-ui-f

-ei-

ik maan roos vis
7.

letters: hoofdletters
woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank

letters: r,i,ng

 

r-i-ng


Tijd voor spelletjes.
 Met behulp van Woordkasteel

nu dus:

-beter spellen

-beter leren rekenen  enz.

op een leuke manier

Woordkasteel

opmerking:de programma's eerst wel even downloaden!!!

voor de Mac een extra programmaatje downloaden


 

Lezen   met Romy

tijd voor video en...

 

terug