REKENLES GROEP 2


terug


leren is repeteren


Algemene opmerking:Maximaal 10  per keer oefenen

 


Tellen tot en met 5

tellen  van 1 tot en met 5

1...2...3...4...5..

oefening 1

noem de cijfers

0

1

2

3

4

5

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

5

4

3

2

1

0


nu alle cijfers in dezelfde kleur en noem ze

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

 

druk hieronder op de een

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

druk op  de vijf

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

druk op de twee

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

druk op de vier

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

druk op de nul

0.....1.....2.....3.....4.....5...

 

druk op de drie

0.....1.....2.....3.....4.....5...

Nu naar

Oefenen met .. 6..7..8..9..10